ISTORIJAT LOVAČKOG UDRUŽENJA IZ NATALINACA

Na saobraćajnici Smedarevske Palanke i Topole ,nalazi se u Natalincima ( između dva rata sresko mesto )
Ova i dana mala varošica koja mnogo nije promenila svoj osnovni izgled ( sa jednom glavnom ulicom).
U to vreme, pravi lovci –sa lovačkim ispravama, iz Natalinaca i Junkovca ( seoskog naselja u neposrednoj blizini ) ,bili su u članstvu Saveznog lovačkog udruženja Palanka .
Prema pronađenim zapisima iz 1901 godine ,u spisku Palanačkog odruženja nalazili su se sledeći lovci :Ljubomir Moravac ekonom iz Natalinaca ,Mihajlo Savić težak iz Junkovca ,Vladimir Milivojević težak iz Junkovca ,Milorad Isaković težak iz Junkovca , Gvozden Pavlović stolar iz Natalinaca ,Nikodije Čumić težak iz Junkovca ,Andreja Babić težak iz Junkovca ,Živojin Nevenić težak iz Junkovca i Vojin Stojanović trgovac iz Natalinaca .
Pored znatnog broja lovaca , na ovom području nisu stvoreni uslovi za osnivanje udruženja do Prvog svetskog rata .Nakon završetka rata u Natalincima se javlja inicijativa za osnivanje Lovačke organizacije .
Prema nedovoljnim podacima ,Savezno lovačko udruženje Natalinci osnovano je 1926/27 godine sa petnaes lovaca .Taj broj se u naredne dve godine udvostručio ,tako da je prema dokumentims Saveza Srbije u 1929 godini iz Natalincima trebovano 32 članske karte.
Drugih podataka o udruženju nema ,ali se zna da se broj lovaca u 1932 godini smanjio na polovinu ,čemu je uzrok verovatno ekonomske prirode .
1940 godine Žandarmerijske stanica u Natalincima nagrađena je od Saveza Srbije sa 2000 dinara ,zbog toga što se istakla u hvatanju lovokradica na tom terenu.
1982 godine zbog političke volje Lovačko udruženje Jelen iz Natalinaca se spaja u sadašnje Lovačko udruženje Karađorđe iz Topole ( ne po volji lovaca ) .Zbog velikog pritiska lovaca za ocepljenje od Lovačkog udruženja Karađorđa iz Topole ,lovci Lovačke sekcije Jelen iz Natalinaca koja je brojala oko 130 lovaca u više navrata su probali ocepljenje i formiranje samostalnog udruženja ali je uvek bilo bez uspeha , sve do 2008 godine kada je inicijativom manje grupe lovaca na čelu sa Mitrović Draganom je u vrlo kratkom roku uspela da skupi 100% potpisa od nezadovoljnih lovaca i organizuje veliki pritisak Lovačkom udruženju iz Topole za davanje saglasnosti za ocepljenje i formiranje Lovačkog udruženja „Jelen-Natalinci „ iz Natalinaca .
Formiranje i osnivanje Lovačkog udruženja iz Natalinaca se dogodilo Aprila 2008 godine i za ove četiri godine Lovačko udruženje“Jelen-Natalinci) iz Natalinaca koje gazduje Lovištem „Trešnjevac“
Na samom početku Lovačko udruženje kreće veoma brzo da se razvija u ozbiljno i pravo udruženje koje se danas svstava u jedno od nekoliko najboljih udruženja u Šumadiji i Srbiji .Na samom početku osnivanja broji oko 140 članova tako da se taj broj svake godine povećava ,tako da sada broji preko 180 članova .
Lovačko udruženje poseduje Lovački dom uNatalincima u površini od 350 kvadrata ,koji je konpletno opremljen počev od 5 soba i 13 ležaja ,salu koja može da primi oko 80 lovaca ,u sklopu doma ima i mini hladnjača i još dve prostorije za pregled i rasecanje mesa divljači ,sef za oružje kancelariju za stručnu službu i kancelariju za sastanke ,bokseve za smeštaj pasa .Poseduje i Lovački do u Sekciji Kloka od 120 kvadrata i Lovački dom u Sekciji Junkovac od 100 kvadrata .
U lovačkom udruženju ima dva stalno zapošljena radnika ,Upranika lovišta i jednog Lovočuvara koji pokrivaju površinu od 8800 hektara koliko je naše Lovačko udruženje .
U našem Lovačkom udruženju je veoma razvije Lovni turizam bez kojeg nebi lovačko udruženje bilo ovako bogato i uspešno a sve to zahvaljujući Kinologiji koja je veoma zastupljena i popularna u ovom malom mestu ( varoši) Natalincima .
Možemo se pohvaliti da za veoma kratko vreme se u našem udruženju održalo po prvi put Balkansko prvenstvo „Sveti Hubert“ Lovac i Pas 2011 god a već 2012 god prvi put je Srbija dobila da bude domaćin Svetskog prvenstva „Sveti Hubert „ lovac i Pas i ta čas je pripala nama da se baš na našim terenima održi ,tako da možemo da kažemo da to nije slučajno desilo .
U lovištu ima 50 čeka ,60 hranilica za krupnu divljač ,80 solišta ,50 hranilica za sitnu divljač a od divljači Srna ,Jarebica ,Fazan ,Zec ,Lisica ,Kuna ,Šakal ,prepelica ,Grlica ,Divlji Golub ,Gugutka i dr .

Lovačko udruženje
„Jelen-Natalinci „
Ul.Kraljice Natalije bb
34313 Natalinci

 

 
     


 

All rights reserved 2012© www.lujelen.com